آلبوم آموزش فلوکا

در این آلبوم گزیده ای از آموزش های کد هسته ای فلوکا قرار داده می شود

آلبوم فیلم های آموزش MCNP

1

آلبوم فیلم imrt

در این تکنولوژی نیز دزهای بالا به تومور و دزهای کمتر به بافتهای سالم اطراف می رسد. در برخی تکنیکها بیمار دز روزانه بیشتری دریافت می کند و زمان کل...

album1

1 نت نت منتمن منت

اصفهان

مجموعه تصاویر اصفهان

مناطق دیدنی ایران

بار بگشایید اینجا کربلاست آب و خاکش با دل و جان آشناست السّلام ای سرزمین کربلا السّلام ای منزل و مأوای ما السّلام ای وادی دلجوی عشق وه چه خوش...

فیلم های آموزش اناره

1

آلبوم تصاویر کتابخوان اناره

در این آلبوم تصاویر مشهد به نمایش گذاشته شده است

آلبوم تصاویر اربعین

در این آلبوم تصاویر اربعین به نمایش گذاشته شده است. بار بگشایید اینجا کربلاست آب و خاکش با دل و جان آشناست السّلام ای سرزمین کربلا السّلام ای منزل و...