مجموعه ویدئویی آموزش متلب

مجموعه 57 قسمتی آموزش ویدئویی آموزش متلب  به کتابخوان اناره اضافه شد. این مجموعه رایگان بوده و شامل مباحث زیر است

  مقدمه
2  حل یک مساله الکتریکی
3  تنظیمات برنامه و پنجره ها
4  تنظیمات برنامه و پنجره ها-ادامه
5  علامت های و اعمال ریاضی
6  علامت های و اعمال ریاضی-ادامه
7  فرمت های اعداد در متلب
8  تعریف آرایه ها در متلب
9  انواع آرایه ها
10  تعریف بردارها
11  تعریف بردارها-ادامه
12  ماتریسها
13  ماتریسها -ادامه
14  ماتریسها -ادامه
15  متغیر برداری
16  انتگرالگیری
17  کتابخانه متلب
18  متغبر ها
19  متغیرها و کلمات متلب
20  حذف و تعریف متغیر ها
21  نوشتن یک برنامه متلب
22  نوشتن یک برنامه در متلب -ادامه
23  اجرای برنامه در متلب
24  عملگرهای منطقی
25  ترتیب عملگرها
26  رشته ها
27  عملگرد ضرب ماتریسی
28  حل مساله اصطحکاک در متلب
29  چاپ خروجی
30  چاپ خروجی
31  ذخیره خروجی
32  فراخوانی
35  ماتریس ها
36  ماتریس ها
37  ماتریس ها
38  ماتریس ها
39  ماتریس ها
40  تابع disp
41  متغیر ها
42  ضرب و تقسیم چند جمله ای ها
43  محاسبه مشتق
44  ماتریس ها
45  ماتریس ها
46  ماتریس ها
47  ماتریس ها
48  ماتریس ها
49  ماتریس ها
50  تعیین مسیر پرتابه
51  ماتریس ها
52  ماتریس ها
53  ماتریس ها
55  نوشتن تابع
56  نوشتن تابع
57  نحوه انتقال داده به/از اکسل
58  جمع و تفریق بردارها