مجموعه ویدئویی آموزش نرم افزار REFLECTION

مشاهده سرفصل های دروس این دوره عبارتند از 

  1. نصب رفلکشن
  2. توضیحات  پارامترهای مختلف-ذخیره سازی هندسه-مشاهده اهمیت سلول های مختلف-تعیین مختصات
  3. گرفتن برش های مختلف از هندسه
  4. مشاهده هندسه های پیچیده با reflection

برای مشاهده این مجموعه به کتابخوان اناره مراجعه فرمایید