آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در کد MCNP

در این مجموعه شما به صورت گام به گام خواهید آموخت که چطور یک هندسه با استفاده از ساختار تکرار شونده ایجاد کنید.

"نمونه برای جزییات بیشتر درباره محصول به اینجا مراجعه کنید


v