قوانین وب سایت مهندس شامحمدی

قوانین وب سایت مهندس شامحمدی به شرح زیر می باشد:
  1. در آنچه در ادامه خواهد منظور از سایت وب سایت مهندس شامحمدی می باشد
  2. هر شخص فقط و فقط مجاز به استفاده از یک نام کاربری می باشد. هر زمانی که مشخص شود کاربر بیش از یک حساب کاربری دارد وب سایت مهندس شامحمدی می تواند تمام حساب های کاربری شخص را برای همیشه مسدود کند
  3. استفاده از مطالب این وب سایت بدون ارجاع به آن بدون ذکر منبع شرعا و قانونا حرام است