کتاب فارسی آموزش فریم ورک GATE

قیمت: 40000

نوع محتوا: کتاب آموزشی
book

خرید این آموزش 40000 تومان

کتاب فارسی آموزش فریم ورک GATE


کتاب فارسی آموزش فریم ورک GATE
تاریخ انتشار:پنجشنبه, 25 بهمن 97

بروزرسانی: پنجشنبه, 25 بهمن 97

قیمت این آموزش: 40000 تومان

تعداد بازدید: 433

تعداد نظرات: 0

خرید این آموزش 40000 تومان

2 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.
لینک کوتاه این مطلب:

کتاب فارسی آموزش گیت منتشر شد. فهرست مطالب کتاب عبارتند از 

فصل اول: مقدمه            

           ) نویسندگان            
           ) لیست ایمیل های گیت                       
           ) پیشگفتار                       
           ) موسسات همکار                       
           ) چشم انداز کلی                       

فصل دوم: شروع به کار                       

ساختار کلی شبیه سازی برای کاربرد های تصویر برداری                       
ساختار کلی شبیه سازی برای کاربرد های رادیوتراپی و دزیمتری                       
ظاهر کاربری- زبان ماکرو                       
گام اول: تعریف هندسه اسکنر                       
گام دوم : تعریف هندسه فانتوم                       
گام سوم: چیدمان فرآیند های فیزیکی                       
گام چهارم: راه اندازی                       
گام پنجم: راه اندازی دیجیتایزر                       
گام ششم: راه اندازی چشمه                       
گام هفتم: تعریف داده های خروجی                       
گام هشتم: شروع جمع آوری                       
تقریب زمانی منظم                       
اسلایس با زمان متغیر                       

فصل سوم: تعریف هندسه                       

           ) جهان                       
تعریف                       
استفاده                       
توصیف و اصلاحیه                       
           ) ایجاد یک حجم                       
کلیات-ایجاد درخت                       
واحد ها                       
محور ها                       
ساخت یک حجم                       
ساخت حجم جدید                       
تعریف اندازه                       
تعریف ماده                       
تعریف یک رنگ                       
فعال یا غیر فعال کردن یک حجم                       
توصیف حجم                       
           ) تکرار حجم                       
تکرار خطی                       
تکرار حلقه ای                       
تکرار آرایه مکعبی                       
تکرار به صورت برش کره                       
تکرار کروی                       
تکرار کلی                       
تعیین مکان حجم                       
           ) انتقال حجم                       
           ) چرخش                       
چیدمان                       
حرکت دادن حجم                       
انتقال                       
چرخش                       
چرخش                       
حرکت دورانی                       
چرخش های غیر عادی                       
حرکت عمومی                       
حرکت تکراری عمومی                       
           ) بروزرسانی هندسه                       

فصل چهارم: مواد                       

           ) دیتابیس مواد گیت                       
عنصر ها                       
مواد                       
           ) اصلاح دیتابیس مواد گیت                       
عنصر جدید                       
ماده جدید                       
عنصر ها به عنوان ماده                       
ترکیبات  به عنوان ماده                       
مخلوط ها به عنوان ماده                       
مخلوطی از مواد  به عنوان ماده                       
           ) پتانسیل یونش                       

فصل پنجم: راه اندازی فیزیک                       

           ) مکانیزم فیزیک لیست جدید                       
           ) انتخاب فیزیک لیست                       
           ) ذرات                       
           ) اضافه کردن یک فرآیند                       
           ) از بین بردن یک فرآیند                       
           ) مدل ها و دیتاست ها                       
           ) فرآیند های فیزیکی                       
فرآیند های الکترو مغناطیسی                       
اثر فوتو الکتریک                       
پراکندگی کامپتون                       
پراکندگی رایلی                       
تولید زوج                       
یونش                       
تابش برمشترالونگ                       
نابودی الکترون و پوزیترون                       
پراکندگی های یگانه و چند گانه                       
فرآیند های الکترومغناطیسی میون                       
انتخاب های الکترومغناطیسی                       
فرآیند های هادرونی                       
           ) ماژول های اصلی جینت                                  
LHEP                       
آبشارBertini                       
آبشار باینری                       
پراکندگی کشسان                       
           ) فرآیند های غیر الاستیک پروتون                       
فرآیند های غیر الاستیک یون ها                       
نوترون ها                                  
گیر اندازی رادیو اکتیو                                  
پراکندگی ناکشسان                                  
شکافت                                  
واپاشی ذرات                                  
واپاشی رادیو اکتیو                                  
           ) فرآیند های فیزیک اپتیکی                                  
جذب حجمی                                  
پراکندگی رایلی                                  
پراکندگی مای                                  
Processes at Boundaries                                  
Wavelength Shifting or Fluorescence                                  
           ) میدان مغناطیسی                                  

فصل ششم: برش و روش کاهش واریانس                                  

آستانه تولید، محدود کننده گام  و برش های ویژه                                  
آستانه تولید                                  
برش تابش ایکس و الکترون های اوژه در فرآیند های فوتو الکتریک                                  
محدود کننده گام ها                                  
برش های مخصوص                                  
کاهش واریانس                                  
برش ها و روش رولت روسی                                  
برش ها                                  
روش رولت روسی                                  
انتخاب روش های برشی و رولت روسی                                  
تخمین زنند های طول مسیر ( TLE and seTLE )                                  

فصل هفتم: چشمه ها                                  

           ) GPS ( نوع ذرات کلی )                                  
           ) ساخت چشمه                                  
اضافه کردن چشمه                                  
اضافه کردن نوع چشمه                                  
چشمه های یونی                                  
چشمه های ساده                                  
کلمات کلیدی کمک کننده                                  
تعریف اکتویته                                  
           ) تعریف انرژی                                  
           ) توزیع انرژی                                  
           ) مقدار انرژی                                  
           ) مثال ها                                  
تعریف توزیع زاویه ای چشمه                                  
تعریف شکل چشمه                                  
تعریف مکان چشمه                                  
حرکت چشمه                                  
اتصال دادن به حجم                                  
محدود کردن چشمه                                  
تعریف یک چشمه سرد                                  
مشاهده هندسه                                  
شدت                                  
چشمه های مدادی                                  
TPS  چشمه های مدادی                                  
چشمه یوتریم                        سریع                                  

فصل هشتم: وکسل بندی چشمه و فانتوم                                  

مقدمه                                  
فانتوم های وکسل بندی شده                                  
توصیف هندسه وکسل بندی شده                                  
روش های پارامتر بندی معمولی                                  
روش های پارامتر بندی ادغامی                                  
روش های پارامتر بندی Regionalized                                  
Fictitious interaction                                  
توصیف فانتوم های وکسل بندی شده                                  
تبدیلات در تعریف های مواد                                  
Range translator                                  

فصل نهم: اجرا یک برنامه گیت                                  

حالت فعال                                  
اجر  GATE در حالت  Qt                                  
اجرای ماکروهای پارامتری شده                                  
نحوه اتصال به DigiGate                                  
چگونه ردیابی آشکارساز و فانتوم جدا کنیم- تقریب فضای فازی                                  
حالت Batch                                  

فصل دهم: مشاهده هندسه در گیت                                  

مقدمه                                  
نکات مهم                                  
دستورات                                  
مشاهده هندسه با OpenGL                                  
مشاهده تصاویر                                  
حالت میانه                                  
حالت ذخیره سازی                                  
مشاهده با  DAWN                                  
مشاهده با  VRML                                  
محورها                                  
کتاب شناسی                                  
برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود 2 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.