مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

قیمت: 100000

نوع محتوا: فیلم آموزشی
videocam

خرید این آموزش 100000 تومان

مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP


مجموعه ویدئویی  آموزش  کد مونت کارلو  MCNP
تاریخ انتشار:شنبه, 20 آبان 96

بروزرسانی: شنبه, 09 شهریور 98

قیمت این آموزش: 100000 تومان

تعداد بازدید: 828

تعداد نظرات: 0

خرید این آموزش 100000 تومان

15 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.
لینک کوتاه این مطلب:

مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

 مجموعه ویدئویی آموزش کد MCNP  توسط مهندس شامحمدی فراهم شده است. لیست حلسات و محتوی هر جلسه در زیر آمده است. برای خرید این مجموعه مفید با شماره تلفن 09372846654 تماس بگیرید.

برای دانلود و مشاهده رایکان این مجموعه آموزشی مفید کتابخوان هوشنمد اناره را دانلود کنید

این مجموعه آموزشی برای چه کسانی مفید است؟

برای دوستانی که هیچ آشنایی با کد MCNP ندارند این مجموعه آموزشی خیلی مفید است. در واقع کسانی که این مجموعه آموزشی را خریداری می کنند نیازی به هیچ منبع دیگر نخواهند داشت

سرفصل های این مجموعه آموزشی  در زیر آمده است؟

فصل اول: مقدمات

بخش اول: نصب کد

بخش دوم: نصب نرم افزارهای لازم (Notepad++, Reflection, Visual Edittor)

بخش سوم: ساختار فایل ورودی کد

فصل دوم: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: واحدهای مورد استفاده در کد

بخش دوم: ذرات قابل ترابرد و محدوده انرژی هر ذره

بخش سوم: صفحات ساده (P)

 

فصل سوم-بخش اول: مقدمات+ آموزش سطوح

بخش اول: آموزش استوانه
بخش دوم: آموزش کره
بخش سوم: آموزش مخروط
 

فصل سوم-بخش دوم: ماکروبادی ها

 
بخش اول: ماکروبادی ها- rcc
بخش دوم:ماکروبادی ها- rpp
بخش سوم:ماکروبادی ها- box
بخش چهارم:ماکروبادی ها- RHP
بخش پنجم:ماکروبادی ها- REC
بخش ششم:ماکروبادی ها- ،TRC
بخش هفتم:ماکروبادی ها- WED
 

فصل چهارم:  کارت داده

بخش اول:  معرفی کارت داده

بخش دوم: کارت نوع مساله

بخش سوم:  کارت اهمیت

بخش چهارم:  کارت ماده

بخش پنجم: کارت  تاریخچه-nps

فصل پنجم: چشمه ها

فصل 5-درس1-مقدمات چشمه ها
فصل 5-درس2-انواع تعریف پارامترها
فصل 5-درس3-تعریف پارامتر های وابسته
فصل 5-درس3-چشمه های نقطه ای
فصل 5-درس5-چشمه های خطی
فصل 5-درس6-چشمه های حجمی
فصل 5-درس7-چشمه های دلخواه

فصل ششم: تالی ها

فصل 6-درس1-معرفی تالی ها
فصل 6-درس2-تالی نوع اول
فصل 6-درس3-تالی نوع دو
فصل 6-درس4-تالی نوع سه
فصل 6-درس5-تالی نوع چهار
فصل 6-درس6-تالی نوع پنج
فصل 6-درس7-تالی نوع شش
فصل 6-درس8-تالی نوع هفت
فصل 6-درس9-تالی نوع هشت

لیست دروس مجموعه ویدئویی آموزش کد مونت کارلو MCNP

شناسه درس عنوان
201 مقدمه-نصب کد
202 مقدمه-مقهوم مونت کارلو
203 مقدمه-مفهوم عبارت کد
204 مقدمه-نحوه محاسبات کد
211 فصل اول-درس اول: ساختار کلی برنامه MCNP
212 فصل اول-درس دوم: اصول محاسبات MCNP
213 فصل اول-درس سوم: بررسی هندسه و اجرای برنامه
214 فصل اول-درس چهارم-واحدهای استفاده شده در کد
215 فصل اول-درس پنجم: ذرات قابل ترابرد در MCNP
221 فصل دوم-درس اول: تعریف سطوح در MCNP
222 فصل دوم-درس دوم: کارت استوانه
223 فصل دوم-درس سوم: آموزش سطح کروی
224 فصل دوم -درس چهارم: آموزش سطح مخروطی
225 فصل دوم-درس پنجم: ماکروبادی-دستور box
226 فصل دوم-درس ششم: ماکروبادی-معرفی کارت rpp
231 فصل سوم-درس اول- معرفی کارت سلول
232 فصل سوم-درس دوم-تعریف سلول به کمک نقاط اشتراکی
233 فصل سوم-درس سوم-تعریف سلول به کمک نقاط اجتماع
234 فصل سوم-درس چهارم-تعریف سلول به کمک #
235 فصل سوم-درس پنجم-تعریف سلول به کمک شباهت با دیگر سلول ها
236 فصل سوم-درس ششم-تعریف پارامتر ها
241 فصل چهارم- درس اول: کارت داده
242 فصل چهارم- درس دوم: کارت نوع مساله
243 فصل چهارم-درس سوم: کارت اهمیت
244 فصل چهارم-درس چهارم: کارت مواد
245 فصل چهارم-درس پنجم: کارت nps
251 فصل 5-درس1
252 فصل 5-درس2-تعریف متغیر
253 فصل 5-درس3-چشمه های وابسته
254 فصل 5-درس4-چشمه های نقطه ای
255 فصل 5-درس5-چشمه های خطی
256 فصل 5-درس6-چشمه های سطحی
257 فصل 5-درس7-چشمه های حجمی
261 فصل 6-درس1-تالی ها
262 فصل 6-درس2-تالی نوع اول
263 فصل 6-درس3-تالی نوع دو
264 فصل 6-درس4-تالی نوع سه
265 فصل 6-درس5-تالی نوع پنج
266 فصل 6-درس6-تالی نوع شش
267 فصل 6-درس7-تالی نوع شش
268 فصل 6-درس8-تالی نوع هفت
269 فصل 6-درس9-تالی نوع هشت
برای خرید این پکیج آموزشی وارد سایت شوید. بعد از ورود لینک خرید سایت در اینجا نمایش داده می شود 15 نفر این پکیج را خریداری کرده اند.