خلاصه کتاب پول و ارز و بانکداری

1395-11-06
بازدید: 882

فصل اول:تاریخچه پیدایش پول و بانکداری

فصل دوم:بانک های بازرگانی و اعتبارات

فصل سوم:سپرده بانکی

فصل چهارم:ارزش پول

فصل پنجم:تقاضا برای پول

فصل ششم:چاچوب نظریه پولی کلاسیک ها

فصل هفتم:چارچوب نظریه کینز

فصل هشتم:عرضه پول و بانک مرکزی

فصل نهم:سیاست های پولی

فصل دهم:تورم

فصل یازدهم:مکانیسم پرداخت های بین المللی


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
98 1398-03-21 1398-03-21 دانلود فایل 9 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها