کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی

1395-11-06
بازدید: 150

فصل اول:ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی

فصل دوم:صورت های مالی اساسی

فصل سوم:شناسایی درآمد

فصل چهارم:موجودی مواد و کالا

فصل پنجم:دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

فصل ششم:حسابداری سرمایه گذاری ها

فصل هفتم:بدهی ای بلند مدت

فصل هشتم:حسابداری اجاره ها

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه