حل مسائل مدیریت مالی نوین جلد 2

1395-11-06
بازدید: 22

حل المسائل جلد 2

مولف:دکتر علی جهانخانی،مجتبی شوری

این کتاب دارای 12 فصل میباشد و انواع مسائل مدیریت مالی را تشریح کرده است.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
96 1398-03-19 1398-03-19 دانلود فایل 9 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها