آمار و احتمالات

1395-11-06
بازدید: 30

از مهمترین مبحث این کتاب میتوان به عبارت های زیر اشاره کرد:

1-تعریف آمار

2-از فنون آماری در مدیریت برای چه مقاصدی استفاده میشود؟

3-تعریف جامعه

4-جامعه آماری

5-صفت مشخصه

6-انواع جامعه آماری

7-تعریف نمونه

8-انواع شاخص های آماری


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه