حسابداری میانه 2

1395-11-06
بازدید: 38

فصل اول:شرکت های سهامی و سرمایه پرداخت نشده

فصل دوم:نکاتی در مورد سهام

فصل سوم:سود تقسیم نشده و سود سهام

فصل چهارم:اوراق قرضه پرداختی

فصل پنجم:سرمایه گذاری بلند مدت در سهام و اوراق قرضه

فصل ششم:تغییرات در حسابداری و تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص

فصل هفتم:صورت تغییرات در وضعیت مالی

فصل هشتم:تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

فصل نهم:حسابداری تغییر سطح قیمت ها و ارزش عادله


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه