جزوه مفید گرامر زبان

1395-11-06
بازدید: 60

فصل اول: فعل

فصل دوم: شرط

فصل سوم: سؤال

 فصل چهارم: going to

فصل پنجم: افعال اسمي

فصل ششم: افعال چند كلمه اي

فصل هفتم: زمان ها

فصل هشتم: اسم

فصل نهم: صفت

فصل دهم: ضمير

فصل يازدهم: حروف اضافه

فصل دوازدهم: معني فعلها در زمانهاي استمراري


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه