خلاصه کتاب مدیریت تولید

1395-11-06
بازدید: 352

فصل اول: شناخت تولید و فعالیتهاي تولیدي
فصل دوم : آشنایی با برخی مفاهیم در مدیریت تولید
فصل سوم: ارزیابی طرح هاي صنعتی
فصل چهارم: طرح استقرار ماشین آلات
فصل پنجم: نگهداري و تعمیرات
فصل ششم : بررسی کار (روشسنجی و کار سنجییا مهندسی روشها )
فصل هفتم :نظام نظارت بر موجودي
فصل هشتم:برنامه ریزي بر نظارت بر تولید
فصل نهم : نظام نظارت کیفی


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
91 1398-03-14 1398-03-14 دانلود فایل 13 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها