طراحی و محاسبات نوترونیک راکتور اراک

1397-01-11
بازدید: 321

اقتصاد در توليد نيروي هسته اي همواره تحت تاثير بهره بالاي و توليد نيرو بوده كه در واقع خود تحت تاثير ویژگیهای ساختاری رآکتور قرار مي گيرد. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در نوع خنک کننده، کند کننده، چیده مان و ترکیبات سوخت رآکتور اب سنگین می باشد. این نوع راکتور یک راکتور پژوهشی چند منظوره از نوع تانکی- کانالی (Vessel-Channel Type) با قدرت 40 مگاوات حرارتی است. سوخت راکتور اکسید اورانیوم طبیعی بوده و در آن از آب سنگین هم بعنوان کند کننده و هم خنک کننده استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی امکان سنجی جایگزینی آب سبک به جای آب سنگین در این رآکتور پرداخته می شود. به علت متفاوت بودن سطح مقاطع جذب و پراکندگی آب سبک نسبت به آب سنگین، این جایگزینی منجر به ایجاد یک ساختار زیر بحرانی خواهد گردید. جهت رفع این موضوع می توان با تغییر در غنای سوخت و نوع ترکیبات آن تا اندازهای این موضوع را برطرف نمود.  

تصاویری از هندسه برنامه در ادامه آورده میشود.

تصاویری از محیط برنامه

تصاویری از محیط برنامه


مطالعه جغرافی تاریخی ماد پیش از تشکیل پادشاهی وگسترش ان(835-672)ق م

1395-10-06
بازدید: 244

مطالعه جغرافی تاریخی ماد پیش از تشکیل پادشاهی وگسترش ان(835-672)ق م

نویسندگان:کاظم ملازاده-معصومه طاهری دهکردی

سال دریافت:91/4/27

تاریخ تصویب:92/9/26

تعداد صفحات:23

 مقدمه: 

مادی ها با وجود فرصت اندک تاریخی،محدودیت منابع و مشکلات پیش روی شکل گیری د.لت فراگیر و متمرکر در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای نقش بسیار موفق و ماندگار ایفا کردند که فرهنگ و تمدن ایرانی مدیون تلاش های انان است.  نقش ماد تنها در شکل گیری یک ساختار سیاسی و نظامی جدید خلاصه نمی شود و بسیار فراتر از ان شامل شکل گیری ساختار های مختلف جدید فرهنگی اتماعی و مذهبی بود.

چکیده:

مادي ها جايگاه مهمي در فرهنگ و تمدن ايراني (به معناي اخص آن) دارند. در مورد تاريخ سياسي، جغرافياي تاريخي و باستان شناسي اين دوره، ابهامات اساسي وجود دارد و قلمرو، ايالت ها، مراكز حاكميتي و ساختار اقتصادي، انساني و اجتماعي آن ها به صورت علمي مورد مطالعه قرار نگرفته اند. در اين پژوهش با استفاده از منابع آشوري هم زمان، بازسازي جديدي از جغرافياي تاريخي اقوام مادي پيش از تشكيل پادشاهي و گسترش آن (835 – 672 ق.م) ارائه مي كنيم. بر اساس نتايج به دست آمده، قلمرو اين اقوام از غرب به منطقه ي كرمانشاه و شمال لرستان، از شمال غرب به بيجار تا ميانه، از جنوب غرب به پارس، از جنوب و جنوب شرق به مناطق كويري، از شمال به رشته كوه البرز و از شرق به منطقه ي سمنان كشيده مي شده است. در اين قلمرو گسترده، واحدهاي سياسي و جغرافيايي مستقل بزرگ و كوچكي حضور داشتند؛ اما هيچ نوع ساختار سياسي منسجم و سازماندهي شده اي در اين تاريخ وجود نداشته است. مراكز مهم مادي اين دوره ساگ بيت (در قرن هشتم و نهم ق.م) و كاركشي (در قرن هفتم ق.م) هستند كه احتمال دارد با هگمتانه ي دوره ي بعد مطابقت داشته باشند. معيشت اصلي اقوام مادي، دامداري و پرورش اسب و در رتبه ي بعدي كشاورزي و واسطه گري بوده است. 

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه