شبکه های کامپیوتری پیشرفته

1395-11-05
بازدید: 78

فصل اول: مروری بر شبکه های کامپیوتری

فصل دوم:آدرس دهی در شبکه های کامپیوتری

فصل سوم:مسیر یابی در مسیر یاب ها

فصل چهارم:پروتکل های مسیر یابی در شبکه

فصل پنجم:multi castingو پروتکل های مسیریابیmulti cast

فصل ششم:روش های سوییچ داده

فصل هفتم:شبکه های ATMوFRAME RELAY

فصل هشتم:ISA,DIFFSERV,MPLS

فصل نهم:پروتکل IP

فصل دهم:پروتکل هایIGMP,ICMP

فصل یازدهم:کنترل اتصالا در شبکه

فصل دوازدهم:پروتکل های UDP,TCP

فصل سیزدهم:پروتکل های مدیریت شبکه

فصل چهاردهم:شبکه های محلی بی سیم

فصل پانزدهم:امنیت در شبکه


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
88 1398-03-11 1398-03-11 دانلود فایل 16 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها