مهندسی نرم افزار 2

1395-11-05
بازدید: 25

فصل اول: طراحی مبتنی بر الگوها

فصل دوم:طراحی برنامه های تحت وب

فصل سوم:مفاهیم کیفیتی

فصل چهارم:تکنیک های مرور نرم افزار

فصل پنجم:تضمین کیفیت نرم افزار

فصل ششم:راهبردهای آزمون نرم افزار

فصل هفتم:آزمون برنامه های کاربردی سنتی

فصل هشتم:آزمون برنامه های شی گرا

فصل نهم:آزمون برنامه های کاربردی تحت وب

فصل دهم:مدل سازی و وارسی رسمی

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
86 1398-03-09 1398-03-09 دانلود فایل 8 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها