مهندسی نرم افزار 1

1395-11-04
بازدید: 94

فصل اول: نرم افزار و مهندسی نرم افزار

فصل دوم:مدل های فرایند

فصل سوم:توسعه ی چابک

فصل چهارم:اصول راهنما در مهندسی نرم افزار

فصل پنجم:شناخت خواسته ها

فصل ششم و هفتم: مدل سازی خواسته ها

فصل هشتم:مفاهیم طراحی

فصل نهم:طراحی معماری

فصل دهم:طراحی واسط کاربر

فصل یازدهم:طراحی واسط کاربر

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
85 1398-03-08 1398-03-08 دانلود فایل 20 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها