مهندسی نرم افزار 1

1395-11-04
بازدید: 87

فصل اول: نرم افزار و مهندسی نرم افزار

فصل دوم:مدل های فرایند

فصل سوم:توسعه ی چابک

فصل چهارم:اصول راهنما در مهندسی نرم افزار

فصل پنجم:شناخت خواسته ها

فصل ششم و هفتم: مدل سازی خواسته ها

فصل هشتم:مفاهیم طراحی

فصل نهم:طراحی معماری

فصل دهم:طراحی واسط کاربر

فصل یازدهم:طراحی واسط کاربر

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه