ارزش منصفانه در IFRS

1395-11-04
بازدید: 17

مهمترین مباحث این کتاب عبارتند از:

1-اندازه گیری در صورت های مالی

2-مزایای نظام بهای تمام شده

3-معایب نظام بهای تمام شده

4-نظام ارزش جاری

5-مزایای نظام ارزش جاری

6-معایب نظام ارزش جاری

7-نظام های اندازه گیری ایران


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه