چكيده استانداردهای حسابرسی

1395-11-04
بازدید: 32

مطالب اين بخش)پس از تعریف اصلاحات مهم( در قالب 3 قسمت مجزا مطرح می شود:
قسمت اول که به بیان محتواي گزارش حسابرس و عوامل موثر بر تعیین نوع اظهار نظر می پردازد.
قسمت دوم که شكل ظاهري گزارش را در حالت هاي مختلف اظهار نظر بررسی می نماید.و
قسمت سوم که سایر موارد قابل درج در گزارش حسابرسان را توضیح می دهد.
در پایان نیز یک آزمون ارزیابی به همراه کلید آن آورده شده است، توصیه می شود دانشجویان گرامی پس از مطالعه ي مطالب فصل به طورکامل، مجدداً یک بار تعاریف اصطلاحات مهم و جدول خلاصه ي گزارش هاي حسابرسی را مطالعه کرده و سپس خود را ارزیابی نمایند.


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه