نمونه سوالات مدیریت تولید

1395-11-04
بازدید: 42

نمونه سوالات امتحانی مدیریت تولید

زمان آزمون 60 دقیقه

سرس سوال 1

تعداد سوالات تستی 30

تعداد سوالات تشریحی 0


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
77 1398-02-31 1398-02-31 دانلود فایل 28 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها