اصول حسابداری 1

1395-11-04
بازدید: 20

مهمترین مباحث این کتاب عبارتند از:

1-مفاهیم اولیه حسابداری

2-تعریف حسابداری

3-شاخه های حسابداری

4-انواع گزارشات مالی

5-ترازنامه

6-بدهی

7-درآمد


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه