جزوه سوالات امتحانی درس تئوری 1 حسابداری

1395-11-04
بازدید: 26

فصل اول:مقدمه ای بر تئوری حسابداری

فصل دوم:ساختار تئوری حسابداری

فصل سوم:سیاست گذاری بر گزارشگری مالی

فصل چهارم:چارچوب نظری گزارشگری مالی

فصل پنجم:اندازه گیری در حسابداری

فصل ششم:مفاهیم سود،نگهداشت سرمایه و تئوری های ارزش ویژه

فصل هفتم:صورت های مالی


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
74 1398-02-28 1398-02-28 دانلود فایل 24 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها