جزوه کامل اصول حسابداری 2

1395-11-04
بازدید: 33

مطالبی که در این کتاب ارائه میشود عبارت است از:

حسابداری شرکتهای تضامنی

 تشکیل شرکت تضامنی

ورود شریک

ورود شریک جدید و تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها

ورود شریک با محاسبه سرقفلی ( اختصاص به شرکاء قدیم )

خروج شریک از شرکت تضامنی

خروج شریک و تجدید ارزیابی

تقسیم سود و زیان در شرکتهای تضامنی


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه