تجزیه و تحلیل بها,حجم و سود CVP

1395-11-04
بازدید: 64

تجزیه وتحلیل cvp یک مدل برای تحلیل چگونگی تاثیر تصمیمات
عملیاتی و بازاریابی بر سود شرکت است.
1- براساس ارتباط بین فروش ,بهای متغییر,بهای ثابت ,حجم و سود می باشد.
2- از جمله کارکرد های CVP می توان به موارد زیر اشاره کرد:
3- تعیین نقطه ی سر به سر
3- تجزیه و تحلیل حساسیت
4- جایگزینی بخشی از تجهیزات
5- تصمیم گیری در مورد خرید یا ساخت یک محصول
6- تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب بهینه ی محصولات


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
72 1398-02-26 1398-02-26 دانلود فایل 7 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها