حسابداری مالیاتی

1395-11-04
بازدید: 46

مقدمه
تاريخچه
مفهوم و محتواي صورت ارزش افزوده
مفهوم ارزش افزوده و مفهوم سود
صورت ارزش افزوده شركت نمونه براي سال xx 13
تعريف ماليات بر ارزش افزوده
آشنايي با ماليات بر فروش
ماهيت ماليات بر ارزش افزوده
مزاياي ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر مصرف

تعريف ماليات و انواع آن
ماليات بر ارث
ماترک مشمول مالي ات
معافيت هاي ماليات ي
رونوشت بدهي متوفي
حق تمبر


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه