معماری کامپییوتر

1395-11-03
بازدید: 65

فصل اول » مدارهای منطقی دیجیتال

فصل دوم:قطعات دیجیتال

فصل سوم:نمایش داده ها

فصل چهارم:انتقال ثبات ها و ریز عمل ها

فصل پنجم:سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه

فصل ششم:برنامه نویسی کامپیوتر پایه

فصل هفتم:کنترل ریز برنامه نویسی شده

فصل هشتم:واحد مرکزی پردازش

فصل نهم:پردازش خط لوله ای و برداری

فصل دهم:معماری کامپیوتر

فصل یازدهم:سازمان ورودی و خروجی

فصل دوازدهم:سازمان حافظه

فصل سیزدهم:چند پردازنده

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه