بازخوانی تاریخ ایران زمین(شاهنشاهی هخامنشی)

1395-10-06
بازدید: 137

بازخوانی تاریخ ایران(شاهنشاهی  هخامنشی)

نویسنده:امیرحسین خنجی

تعداد صفحات:264

موضوعات این بخش:

1-کوروش بزرگ

2-کامبوجیه و تسخیر مصر

3-داستان بردیه و گائوماته

4-داریوش بزرگ

5-تئوری سیاسی شاهنشاهی

6-خشایارشاه ویونانیان

7-اردشیر اول و داریوش دوم می پردازیم

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
6 1397-12-20 1397-12-20 دانلود فایل 59 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها