دانلود رایگان کتاب طراحی دیجیتال موریس مونو

1395-10-30
بازدید: 61

درباره کتاب

فهرست مطالب

 فصل اول: سیستم های دودویی

 فصل دوم: جبر بول و گیت های منطقی

 فصل سوم: حداقل سازی در سطح گیت

 فصل چهارم: منطق ترکیبی

 فصل پنجم: مدارهای منطقی ترتیبی همزمان

 فصل ششم: ثبات و شمارنده ها

 فصل هفتم: حافظه و منطق برنامه پذیر

فصل هشتم: سطح انتقال ثباتی

فصل نهم: مدارهای ترتیبی غیر همزمان

فصل دهم:  مدارهای مجتمع دیجیتال

فصل یازدهم: تمرینات آزمایشگاهی

درباره نویسنده


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه