معادلات دیفرانسیل

1395-10-27
بازدید: 101

کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی بهمراه مسائل مقدار مرزی Elementary Differential Equations and boundary value problems در درجه اول برای دانشجویان مقطع کارشناسی ریاضیات، علوم، و یا مهندسی که به طور معمول یک دوره در معادلات دیفرانسیل در طول سال اول و یا دوم خود دارند، نوشته شده است. این کتاب پیش نیاز اصلی دانش کار با حساب دیفرانسیل و انتگرال است.
در انتهای این کتاب علاوه بر پاسخ کوتاه سوالات منتخب هر فصل، یک حل المسائل تشریحی نیز اضافه شده است. البته حل المسائل مذکور حل تمامی سوالات را ندارد ولی تقریبا از هر مبحث یک یا چند سوال را به صورت تشریحی حل کرده است. در قسمت بوکمارک، این حل المسائل را با عنوان SSM)Student Solution Manual) میبینید.
 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه