تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگ

1395-10-27
بازدید: 63

در این كتاب مطالبی در زمینه ریاضیات مهندسی و مسائل و تئوری‌های مربوط به آن نگاشته‌شده‌است . نوشتار حاضر در قالب 7فصل تنظیم شده و برخی از عناوین آن عبارتنداز : سری انتگرال فوریه ـ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ـ انتگرال‌های مختلط ـ اعداد مختلط و توابع تحلیلی و..


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه