دانلود کتاب شیمی فیزیک، فارسی

1395-10-21
بازدید: 468

کتاب 'شیمی فیزیک'، فارسی

تعاریف شیمی فیزیک

قانون بویل,قانون گیلوساک,رابطه گاز های کامل,محاسبه جرم مولولی و ....

رابطه حجم با فشار یک گاز,تغییر حجم یک گاز بر اثر تغییر دما

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
37 1398-01-22 1398-01-22 دانلود فایل 24 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها