واژه نامه و اصطلاحات انرژی هسته‌ای

1395-10-21
بازدید: 38

 واژه نامه و اصطلاحات انرژی هسته‌ای

اورانیوم چیست

سانتریفوژ چیست

تفاوت راکتور های اب سبک و سنگین

پلوتونیوم چیست


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
35 1398-01-20 1398-01-20 دانلود فایل 13 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها