مجموعه ویدئویی آموزش نرم افزار MCNP Visual Edittor

1397-02-22
بازدید: 452

مجموعه ویدئویی آموزش نرم  افزار MCNP Visual Edittor 

 1. فراخوانی برنامه و رسم اولیه
 2. ترسیم سطوح
 3. ترسیم سلول
 4. تعریف چشمه ها
 5. کارت مواد
 6. کارت اهمیت
 7. انتقال
 8. اصلاح شماره گذاری سلول و سطوح
 9. تعریف ماده برای سلول ها
 10. اجرای برنامه
 11. مشاهده مسیر ذرات
 12. رسم تالی ها
 13. رسم سطح مقطع
 14. نمایش سه بعدی هندسه
 15. نمایش سه بعدی هندسه  تکرار شونده
 16. ورود هندسه از اتوکد
 17. فراخوانی مجدد فایل برنامه
 18. تنظیمات برنامه
 19. مشاهده فایل های برنامه
 20. کار با پنجره ها بخش اول
 21. کار با پنجره ها بخش دوم
 22. کار با پنجره ها بخش سوم

مطالعه گونه شناسی ,عناصر و اجزای معماری ایران در دوره ساسانی

1395-10-11
بازدید: 113

مطالعه گونه شناسی ,عناصر و اجزای معماری ایران در دوره ساسانی

نویسنده:مریم محمدی,دکتر جواد نیستانی,دکتر سید مهدی موسوی کوهپر,دکتر علیرضا هژبری نوبری

سال:90

تعداد صفحات:22


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه