دانلود سوالات ارشد مجموعه فیزیک سال 1396

1397-06-16
بازدید: 73

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1396

تعداد سؤال: 110

مدت پاسخگویی:270دقیقه

عنوان مواد امتحانی و تعداد سوالات

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سوال

1

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

30

2

دروس تخصصی 1 (فیزیک پایه (1، 2 و 3)، فیزیک جدید، ترمودینامیک و مکانیک آماری، ریاضی فیزیک (1 و2)

40

3

دروس تخصصی 2 (مکانیک کلاسیک (1 و2)، الکترومغناطیس (1 و2)، مکانیک کوانتومی (1 و2))

40


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه