معرفی رشته فیزیک دوره کارشناسی ارشد به همراه سوالات کنکور

1397-06-16
بازدید: 273

 

گرایش ها

مجموعه فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد،شامل چهار رشته :
1-فیزیک
2-نانو فیزیک
3-آموزش فیزیک 
4-مهندسی پلاسما 
می باشد.
که رشته فیزیک،خود دارای 8 گرایش مختلف است که شامل:
_ گرایش حالت جامد و ماده چگال

1- گرایش اتمی مولکولی

2-  گرایش فیزیک هسته ای

3- گرایش ذرات بنیادی

4-  گرایش فیزیک نجومی(کیهان شناسی،نجوم یا اختر شناسی)

5-  گرایش سیستم های پیچیده و دینامیک

6-  گرایش لایه های نازک

7- گرایش بنیادی(نظری)

سوالات کنکور

در ادامه سوالات کنکور ارشد گرایش های مختلف فیزیک قرار داده شده است. برای دانلود هر یک از سوالات روی عنوان آن کلیک کنید.

سوالات ارشد  مجموعه فیزیک کد 1204

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1390

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1391

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1392

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1393

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1394

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1395

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1396

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1397

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1398

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1399

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه فیزیک-سال 1400

گرایش ژئوفیزیک و هواشناسی کد 1202

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1390

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1391

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1392

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1393

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1394

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1395

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1396

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1397

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1398

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1399

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل مجموعه ژئوفیزیک هواشناسی-سال 1400

گرایش فیزیک پزشکی ( زیر نظر وزرات بهداشت)

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1386

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1387

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1388

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1389

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1390

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1391

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1392

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1393

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1394

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1395

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1396

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1397

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1398

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1399

دانلود سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1400


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2486 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها