رشته مهندسی هسته ای دوره ارشد

1397-06-06
بازدید: 178

در این پست از وب سایت اسکولارز بوک فهرست کتابهای رشته مهندسی هسته ای دوره کارشناسی ارشد را برای شما کاربران عزیز وب سایت آماده کرده ایم. 

برنامه درسی

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس انتخابی : 10 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای 

مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

دروس اصلی کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیک بهداشت

3

دستگاه های پرتوپزشکی

3

کارآموزی دستگاه های پرتوپزشکی

1

آشکارسازی و دزیمتری

3

آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری

1

حفاظ سازی در پرتوپزشکی

3

 دروس انتخابی کارشناسی ارشد پرتو پزشکی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی

3

ابزار دقیق مهندسی پرتوپزشکی

3

سیستم های تصویرگر پزشکی

3

شتاب دهنده ها و کاربرد آنها در پزشکی

3

الکترونیک هسته ای

3

رادیوایزوتوپ ها و کاربرد آنها

3

 

مهندسی هسته ای گرایش رآکتور

دروس اصلی کارشناسی ارشد راکتور

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیک بهداشت

3

فیزیک راکتور 1

3

آزمایشگاه راکتور

1

انتقال حرارت هسته ای

3

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

3

فیزیک راکتور 2

3

 دروس انتخابی کارشناسی ارشد راکتور

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

3

جریان های دوفازی

3

محاسبات عددی پیشرفته

3

حفاظ سازی (شیلدینگ)

3

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3

ایمنی راکتورهای هسته ای

3

فیزیک راکتور پیشرفته

3

فیزیک راکتور 2

3

مواد هسته ای 1

3

مواد هسته ای 2

3

چرخه سوخت 1

3

چرخه سوخت 2

3

فیزیک راکتورهای گداخت 1

3

فیزیک راکتورهای گداخت 2

3

مباحث پیشرفته در مواد

3

مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته ای

3

مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور

3

مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت

3

مدیریت سوخت

3

اقتصاد انرژی هسته ای

3

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

دینامیک راکتورها

3

 
  • مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت

دروس اصلی ارشد چرخه سوخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

فیزیک بهداشت

3

فیزیک راکتور 1

3

آزمایشگاه راکتور

1

انتقال حرارت هسته ای

3

مواد هسته ای1

3

چرخه سخت 1

3

 


دروس انتخابی ارشد چرخه سوخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای

3

جریان های دوفازی

3

محاسبات عددی پیشرفته

3

حفاظ سازی (شیلدینگ)

3

فیزیک راکتورهای سریع زاینده

3

ایمنی راکتورهای هسته ای

3

فیزیک راکتور پیشرفته

3

فیزیک راکتور 2

3

مواد هسته ای 1

3

مواد هسته ای 2

3

چرخه سوخت 1

3

چرخه سوخت 2

3

فیزیک راکتورهای گداخت 1

3

فیزیک راکتورهای گداخت 2

3

مباحث پیشرفته در مواد

3

مباحث پیشرفته در ایمنی و حفاظت هسته ای

3

مباحث پیشرفته در مهندسی راکتور

3

مباحث پیشرفته در راکتورهای گداخت

3

مدیریت سوخت

3

اقتصاد انرژی هسته ای

3

کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای

3

دینامیک راکتورها

3

 
  • مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

  1. فیزیک بهداشت
  2. دستگاه های مولد پرتو
  3. کاربردهای صنعتی رادیو ایزوتوپ ها 
  4. آشکارسازی تابش های هسته ای 
  5.  آشکارسازی تابش های هسته ای 2
  6. آزمایشگاه آشکارسازی 

 

فهرست کتاب های رشته مهندسی هسته ای دوره ارشد

کتاب آشکارسازي و اندازه‌گيري‌  تابش نوشته گلن اف

 کتاب فیزیک بهداشت هرمان سمیر

 

سوالات آزمون کارشناسی ارشد

برای ورود به دوره کارشناسی ارشد هر یک از گرایش های رشته مهندسی هسته ای از سایر رشته ها مثل فیزیک و برق و مکانیک دانشجو می پذیرد بنابراین باید از سوالات این رشته ها دنبال کنید


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه