جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

1397-03-08
بازدید: 61

جزوه مبانی  کامپیوتر و برنامه سازی

جزوه مبانی  کامپیوتر و برنامه سازی در سال 1392 در 85 صفحه به صورت PDFنوشته شده است.

مقدمه:

امروزه کامپیوتر به عنوان ابزار قدرتمندی در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به جرات می توان بیان کرد که انجام بسیاری از فعالیت های پژوهشی بدون حضور کامپیوتر سخت و گاهی غیر ممکن می باشد. استفاده از کامپیوتر بخصوص در چند دهه ی اخیر منجر به فعالیت ها ی بسیاری شده است که از جمله آنها می توان به اینترنت ، شبکه های محاسباتی گرید و پروژه ژنوم انسان و... اشاره کرد. اینترنت امکان دسترسی از راه دور به کامپیوتر دیگر و انبارههای اطالعات در هرجای دنیا که باشندرا به کاربران کامپیوتر میدهد. شبکه های محاسباتی گرید مجموعه ای از چندیدن سیستم با قدرت محاسباتی متفاوت می باشد که با متصل شدن این قدرت محاسباتی حاصل یک ابر رایانه ی مجازی شکل میگرید که با استفاده از آن می توان بسیاری از محاسبات پیچیده ی ریاضی،نجوم،زیست و... در زمان بسیار کمی انجام داد.شعار شبکه های محاسباتی نادیده گرفتن نگرانی های ناشی از محدودیت سخت افزاری سیستم های کامپیوتری می باشد.در پروژه ژنوم انسان با استفاده از برنامه های کامپیوتری توانستند توالی ژن های انسان را بدست آورند و آنها را در پایگاه داده ای نگهداری کنند و برای تحقیقات بیشتری از آن استفاده کنند.

کامپیوترها از زمان پیدایش خود تا کنون نسل های مختلفی را سپری کرده اند که خالی از لطف نیست که نگاه کوتاهی بر آنها داشته باشیم. کامپیوترهای نسل اول : این کامپیوترها که در اوایل دهه 0291 ساخته شدند از المپ خالء بعنوان جزو اصلی خود استفاده می کردند که در نتیجه حجم بسیار باالیی داشته و انرژی باالیی را نیز مصرف می نمودند. انیاک(Eniac (یکی از کامپیوترهای معروف این دوره بود. 

تاریخچه: 

9++ C توسعه یافته زبان قابل حمل C که توسط بیارنه استراوستروپ در اوایل 1 02 در آزمایشگاه بل بوجود آمد. زبان C در سال 0299 توسط دنیس ریچی از روی زبان B و BCPL در آزمایشگاه بل ساخته شد ریچی از این زبان برای ایجاد سیستم عامل Unix استفاده کرد اما بعدها اکثر سیستم عاملهای دیگر نیز با همین زبان نوشته شدند. این زبان با سرعت بسیاری گسترش یافت. متاسفانه استفاده گسترده این زبان در انواع کامپیوترها و سخت افزارهای مختلف باعث شد که نسخه های مختلفی از این زبان بوجود آید که با یکدیگر ناسازگار بودند. در سال 2 02انستیتوی ملی استاندارد آمریکا ANSI برای حل این مشکل استانداردی فا قد ابهام و مستقل از متن برای زبان C تعریف کردند. این استاندارد تحت عنوان C ANSI به تصویب رسید و سپس در سال 0221 ،سازمان استانداردهای بین المللی (ISO (نیز این استاندارد را پذیرفت و مستندات مشترک آنها تحت عنوان ISO/ANSI C منتشر گردید. زبان های قابل حمل یا مستقل از متن زبانهایی هستند که به هیچ ماشین خاصی وابسته نیستند، برنامه های نوشته شده با این زبانها )تا حد زیادی( قابل حمل می باشند.

در مقابل زبانهای قابل حمل زبانهای غیر قابل حمل وجود دارند که این زبانها وابسته به سخت افزاری که برروی آن نوشته شده اند می باشند که از جمله این زبانها می توان به زبان ماشین و اسمبلی اشاره کرد. نیز هست. با 92 همانطور که گفتیم ++C توسعه یافته زبان C است که عالوه بر ویژگی های زبان C دارای خاصیت شی گرایی خاصیت شی گرایی در واحد های درسی آینده بیشتر آشنا خواهید شد.

فهرست عناوین:

مقدمه

الگوریتم و فلوچارت

آشنایی با ++C

ساختار های کنترلی


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه