جزوه قابلیت اعتماد سازه

1397-03-05
بازدید: 75

جزوه قابلیت اعتماد سازه

جزوه قابلیت اعتماد سازه توسط مهندس اخوند زاده  استاد دانشگاه  ازاد مشهد در57 صفحه به صورت pdfنوشته شده است.

فهرست عناوین:

مختصری در خصوص تئوری احتمالات

مدل احتمالی بار و مقاومت

اصول تئوری قابلیت اعتماد سازه

تحلیل مستقل از زمان قابلیت اعتماد سازه ها

تحلیل قابلیت اعتماد سازه وابسته به زمان

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه