جزوه اندرکنش خاک و سازه

1397-02-18
بازدید: 54

جزوه اندرکنش خاک و سازه

جزوه اندرکنش خاک و سازه توسط نیما هیئتی ،امیر اکبری،محمد رضا رجبی دانشجویان کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علاالدوله سمنان در زمستان 1392 تهیه و تنظیم شده است.

فهرست عناوین:

اثر اندرکنش خاک و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه های یک درجه آزادی

اثر اندرکنش خاک و سازه بر تحلیل دینامیکی سازه های چند درجه آزادی

اثر رفتار غیر خطی خاک و اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند

برسی رفتار سازه های مدفون و تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی آن

اثر خصوصیات هندسی ساختگاه،بررسی دره به صورت دو بعدی

اثر خصوصیات هندسی ساختگاه ،بررسی تپه به صورت دو بعدی

و....

 


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2399 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها