جزوه بهسازی لرزه ای سازه

1397-02-12
بازدید: 62

جزوه بهسازی لرزه ای سازه

جزوه بهسازی لرزه ای سازه توسط دکتر محمد رضا تابش پور در 160 صفحه به صورت دستنویس و خوانا دز سال 1388 نوشته شده است.

هدف از بهسازی لرزه ای  برابر ساختن ظرفیت سازه با نیاز لرزه ای است که میتوان با افزایش ظرفیت سازه و یا با کاهش نیاز لرزه ای به این هدف رسید

بهسازی لرزه عمدتا  موقعی  کاهش احتمال آسیب پذیری و بروز نارسائیهای کوچک یا بزرگ در ساختمان در اثر زلزله مد نظر باشد مطرح می شود.

برالی دریافت کامل این جزوه آن را دانلود کنید:


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه