جزوه طراحی لرزه ای سازه ها

1397-02-10
بازدید: 53

 جزوه طراحی لرزه ای سازه ها

 جزوه طراحی لرزه ای سازه ها توسط دکتر سعید شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1388 در 169 صفحه نوشته شده است.

فهرست عناوین:

مهندسی زلزله -لرزه نگاری و...

پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر زمین لرزه

پاسخ سیستم جند درجه  آزادی تحت اثر زمین لرزه

بررسی ایین نامه ها برای طراحی مقاوم در برابر زلزله

 زلزله  شناسی

عوامل ایجاد  زلزله 

امواج  زلزله 

شدت  زلزله 

و...


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2395 1398-01-14 1398-01-14 download 2 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها