جزوه پایداری سازه

1397-02-06
بازدید: 41

جزوه پایداری سازه
جزوه پایداری سازه توسط  دکتر شیدایی در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در 360 صفحه نوشته شده است.این جزوه شامل 5 فصل می باشد که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد.

فهرست عناوین:

فصل1-کلیات

صل2-رده بندی پدیده های ناپایداری ارتجاعی

فصل3-پایداری ستون ها و تیر ستون ها

فصل4-کمانش قاب ها

فصل5-بررسی پایداری سازه ها به روش تحلیل غیر خطی عناصر محدود

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه