جزوه بتن پیش تنیده

1397-02-04
بازدید: 49

جزوه بتن پیش تنیده

جزوه بتن پیش تنیده توسط دکتر بهرویان  در 43 صفحه  در سال 1388 جمع آوری شده است.

فهرست عناوین:

فصل1-بتن پیش تنیده

فصل2-دالهای پیش تنیده به روش پس کشیده

مقدمه:

پیش تنیدگی عبارت است از ایجاد یک تنش ثابت و دائمی در یک عضو بتنی به نحو دلخواه و به اندازه ی لازم به طوری که در اثر یک تنش ،مقداری از تنش های ناشی از بار های مرده و زنده در این عضو خنثی شده و در نتیجه مقاومت باربری آن افزایش پیدا می کند.

بتن پیش تنیده یکی از جدید ترین فرم های ساختمان است که وارد مهندسی سازه شده است.


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2391 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها