کتاب دینامیک سازه

1397-01-26
بازدید: 112

کتاب دینامیک سازه

کتاب دینامیک سازه یکی از دروس رشته مهندسی عمران می باشدواین کتاب توسط دکتر خسرو برگی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در 113 صفحه نوشته شده است.

فهرست عناوین:

مقدمه

یادآوری اصول دینامیک سازه ها

تحلیل سیستم های معادل 

روش های عددی تحلیل دینامیک سازه ها

رفتار غیر خطی سازه ها در خالت تحلیل دینامیکی

و....

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه