کتاب جغرافیای تاریخی ایران

1397-01-23
بازدید: 24

کتاب  جغرافیای تاریخی ایران   

کتاب  جغرافیای تاریخی ایران یکی از دروس رشته باستان شناسی دوره کارشناسی می باشد.این کتاب  توسط استاد بار تولد در 326 صفحه  در یال 1308نوشته شده.کتاب  جغرافیای تاریخی ایران  توسط حمزه سرداد ور ترجمه شده است.

هدف  از این کتاب، تذکره‌ی مختصری است در جغرافیای ایران و  شرح مفصلتر نقاطی‌که در ادوار مختلف مرکز حیات تاریخی ایران واقع شدند و حتی الامکان تشخیص درجه ارتباط حیات تاریخی با اوضاع جغرافیایی ایران.

 


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه