اصول و روش تدریس زبان های خارجی

1397-01-15
بازدید: 46

اصول و روش تدریس زبان های خارجی

اصول و روش تدریس زبان های خارجی یکی از دروس رشته زبان انگلیسی دوره کارشناسی ارشد می باشد.اصول و روش تدریس زبان های خارجی توسط محمد آذروش در 21 صفحه نوشته شده است.

مقدمه:

متدولوژی زبان رویکردی سیستماتیک و سازمان یافته در تحلیل روش هایی است که در فرایند آموزش زبان به کار گرفته می شوند .این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل نظری اصولی همچون الگوهای تئوریک وتکنیک های کمیتی- کیفیتی است که درارتباط با آموزش این مهارت قرارمی گیرند.متدولوژی راه حلی رابرای بهبود روش های آموزشی ارائه نمی دهد ازاین جهت نمی توان آن رایک الگوی آموزشی دانست بلکه صرفا روش ها و راهکارهایی رامورد بررسی قرارمی دهد که در حوزه آموزش زبان رایج هستند.

چکیده :

در آموزش به روش دستور-ترجمه ، هدف اصلی از زبان آموزی، نه ارتباط کلامی مستقیم به شکل گفتاری یا شنیداری با مخاطب بلکه خواندن ودرک مطلب وهمچنین نگارش مطلب به زبان هدف است. بنابر این در این روش هیچ تأکیدی بر روی تلفظ ها وجود ندارد .در این روش، زبان آموز از طریق حفظ کردن بیشتر به فراگیری واژگان و گرامر می پردازد.این روش اولین روشی است که انسانها برای یادگیری زبان به کار گرفته اند و تقریبا یک روش منسوخ به حساب می آید


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه