جزوه تاریخ ادبیات تطبیقی

1397-01-13
بازدید: 32

جزوه تاریخ ادبیات تطبیقی

جزوه تاریخ ادبیات تطبیقی توسط ویدا بزرگ چمنی در 24 صفحه به صورت pdfنوشته شده است.

مقدمه:

نزدیک به دو قرن از عمر ادبیات تطبیقی می گذرد و دايرة فعاليت آن هر روز گسترش مييابد به طوري كه دامنه نفوذش به همه رشته هاي گوناگون علم، از جمله هنر (سينما، نقاشي، موسيقي، معماري، پيكرتراشي و غيره )، علوم انساني ( زبانشناسي، روانشناسي، مردمشناسي، فرهنگشناسي، تاريخ و غيره)، علوم اجتماعي (سياست، اقتصاد، انسانشناسي، جامعه شناسي و غيره)، مذهب و فلسفه و حتي علوم خاص (رياضيات، پزشكي، فيزيك و غيره) رسيده است. حجم روزافزون اطلاعات كه به اشكال گوناگون از قبيل كتاب و گزارش و پاياننامه هاي دانشگاهي و مقاله منتشر ميشود، دستيابي به آنها را روزبه روز دشوارتر ميكند. از اين رو، براي جمع آوري اطلاعات منابع و تسهيل دستيابي پژوهشگران به اين اطلاعات طرحي با عنوان «كتابشناسي ادبيات تطبيقي در ايران» در گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي آغاز شد. ، كتابشناسي پاياننامه هاي ادبيات تطبيقي در ايران در 1 در شماره پيشين ويژه نامه اختيار پژوهشگران قرار گرفت و در اين شماره كتابشناسي كتابهاي ادبيات تطبيقي در ايران ارائه ميشود.

چکیده:

هدف این کتاب شناسی گردآوری فهرستی از تمامی کتاب های مستقلی است که به صورت تألیف یا ترجمه به زبان فارسی دربارۀ ادبیات تطبیقی منتشر شده است، و نیز کتاب هایی که بخش یا فصلی از آنها، چه در حوزۀ نظریه یا به لحاظ عملی، به ادبیات تطبیقی اختصاص دارد. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، هنوز کتاب شناسی کاملی از ادبیات تطبیقی در ایران تهیه و تدوین نشده است. کتاب شناسی حاضر کمک بزرگی به پژوهشگران و دانشجویان ادبیات تطبیقی محسوب می شود و، از زاویه ای دیگر، اطلاعات مقدماتی لازم برای دنبال کردن سیر تحول نظری و عملی ادبیات تطبیقی در کشور ما را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. در این کتاب شناسی، کتاب ها بر اساس الفبای نام نویسنده مرتب شده اند و پس از آن عنوان، محل نشر، ناشر و تاریخ انتشار کتاب به ترتیب ذکر شده است.

برای دریافت کامل جزوه آن را دانلود کنید:


باکس دانلود
شناسه فایل تاریخ انتشار تاریخ اعتبار عنوان تعداد دانلود دانلود
2373 1398-01-14 1398-01-14 download 1 cloud_download دانلود
مطالب ویژه
cloudرشته شيمي-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته زیست - گرایش ها و دانلود سوالات کنکور
cloudرشته فیزیک -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته ریاضی-گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته فیزیک پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها
cloudرشته پزشکی -گرایش ها و دانلود سوالات کنکور همه سال ها