سير تحوّل حکمت های ایرانی در منابع عربی

1397-01-12
بازدید: 26

سير تحوّل حکمت های ایرانی در منابع عربی

سير تحوّل حکمت های ایرانی در منابع عربی توسط وحید سبزیان پور و آزاده فروغی نیا استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کرمانشاه در سال 1396 نوشته شده است.

چکيده

ایرانیان باستان در میان ملل مختلف، به داشتن سخنان حکیمانه مشهور هستند، یکی از نشانه های نفوذ فرهنگ ایرانی در فرهنگ عربی، راه یافتن حکمت ها و اندرزهای ایرانی به متون عربی است. این حکمت ها، از راههای گوناگون ودر اثر اختلاط ایرانیان با اعراب،در دوره های مختلف تاریخی به ادبیّات شفاهی و سپس متون عربی رخنه کرده،ولی با گذشت زمان، بسیاری از آنها ناما و نشانی ایرانی خود را از دست داده، تبدیل به ضرب المثل شده و یا به نام اشخاص دیگری ثبت شده است. این پژوهش، با هدف بررسی سیر تغییر و تحوّل حکمت های ایرانی در ادب عربی و محو صاحبان ایرانی آن گا و تصاحب آن به عنوان حکمت ها و اندرزهای عربی انجا گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بسیاری از سخنان حکیمانه ایرانی به این سرنوشت مبتلا شده و در هاضمه ادب عربی محو و نابود شده اند.

بر ای دریافت کامل جزوه آن را دانلود کنید:


تازهای سایت
پربازدید ها
مطالب مشابه